privacy policy 

Víme, že vám záleží na vašich osobních údajích, a bereme vaše soukromí velmi vážně. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů. Návštěvou nebo používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účel našich webových stránek, kterým je umožnit kreativním lidem tisknout a sdílet návrhy látek. Tyto informace nám umožňují poskytovat vám personalizované a efektivní služby a informovat vás o nových produktech a kreativních nápadech. Umožňují nám zapamatovat si vaše preference, zajistit bezpečnost našich stránek a uživatelů, zpracovávat transakce a plnit na základě smluv mezi vámi a společností SEVENCATS.

Níže je uveden přehled typů informací, které shromažďujeme na našich webových stránkách.

Informace, které nám poskytnete:

Přijímáme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách nebo nám je poskytnete jiným způsobem (např. e-mailem, faxem atd.).

Nákupy:

Pokud si od nás zakoupíte materiály nebo jiné produkty či služby, budeme shromažďovat a používat vaši dodací adresu, fakturační adresu a telefonní číslo a údaje o kreditní kartě nebo jiné platební údaje, abychom vám usnadnili nákupy prostřednictvím našich webových stránek. K šifrování informací, které nám poskytnete při zadávání objednávky online, používáme technologii SSL (Secure Socket Layer). Kromě šifrování údajů o vaší kreditní kartě při jejich přenosu do naší platební brány neukládáme údaje o vaší kreditní kartě v naší databázi pro vaši bezpečnost.

Automatické informace, soubory cookie:

Při každé interakci s námi získáváme a ukládáme určité typy informací. SEVENCATS a jeho zástupci a poskytovatelé třetích stran automaticky získávají a zaznamenávají určité "provozní údaje" z vašeho prohlížeče do protokolů serveru, včetně vaší IP adresy, stránky, kterou požadujete, doby návštěvy stránky, počtu návštěv stránky, informací o vyhledávaných slovech, typu prohlížeče, jazyka prohlížeče a data a času vašeho požadavku. Tyto provozní údaje používáme k diagnostice problémů se servery, analýze trendů, sledování dodržování podmínek služby, zlepšování služeb a správě webových stránek.

Soubory cookie jsou alfanumerické identifikátory, které přenášíme na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče, aby naše systémy mohly rozpoznat váš prohlížeč a informovat nás o tom, jak a kdy a kolik lidí navštěvuje stránky na našich webových stránkách. Kromě toho můžeme používat soubory cookie třetích stran, například soubory cookie Google Ads nebo podobné anonymní identifikátory společnosti Google, abychom získali analytické údaje o vašem používání webových stránek. Společnost SEVENCATS nespojuje informace získané prostřednictvím souborů cookie s jinými osobními údaji, abychom zjistili, kdo jste nebo jaké je vaše zobrazované jméno nebo e-mailová adresa. Soubory cookie můžeme používat k tomu, abychom si automaticky zapamatovali, kdo jste, až příště navštívíte naše webové stránky, k provádění analýz, abychom vám poskytli přizpůsobené personalizované prostředí na našich webových stránkách a ke sledování úspěšnosti marketingových nebo propagačních kampaní a souhrnných ukazatelů. Úplný seznam souborů cookie, které používáme, a k čemu slouží, najdete v tabulce v dolní části stránky.

V části "Nápověda" na panelu nástrojů většiny prohlížečů se dozvíte, jak zabránit prohlížeči přijímat nové soubory cookie, jak prohlížeči nařídit, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie, nebo jak soubory cookie zcela zakázat. Analytické služby poskytované společností Google, které využívají soubory cookie pro reklamy, můžete odmítnout instalací doplňku webového prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Doporučujeme, abyste soubory cookie ponechali aktivní, protože soubory cookie vám umožňují používat naše stránky - a další - tak, jak jsou navrženy. Nemáme přístup k souborům cookie uloženým ve vašem počítači jinými třetími stranami ani nad nimi nemáme kontrolu. Společnost ​SEVENCATS může používat údaje ze souborů cookie a určité pseudoanonymizované údaje o používání webových stránek a služeb společnosti SEVENCATS ke zlepšení kvality a designu našich webových stránek a služeb a můžeme sledovat a analyzovat preference a trendy uživatelů za účelem vytváření nových funkcí, propagačních akcí a služeb pro naše webové stránky.

E-mailová komunikace:

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nikdy neposkytneme vaši e-mailovou adresu třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu, ale můžeme využívat služeb třetích stran, které pracují jménem společnosti ​SEVENCATS nebo s ní, abychom vám poskytli služby, přičemž tyto třetí strany mohou získat přístup k vaší e-mailové adrese a dalším informacím za účelem poskytování služeb. ​SEVENCATS může zasílat e-maily s novinkami, produkty, nabídkami, průzkumy nebo propagačními akcemi. Můžete od nás také dostávat oznamovací e-maily, které vás informují o propagačních akcích (např. upozornění na novinky nebo prodej vašeho návrhu), které byly na webu uskutečněny. Pokud si nepřejete dostávat od nás e-maily, můžete se z odběru odhlásit v dolní části každého e-mailu.

Zpracovatelé údajů:

Společnost ​SEVENCATS spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb, kteří nám poskytují podpůrné služby nebo kteří pomáhají společnosti ​SEVENCATS prodávat její produkty a služby, spravovat naše programy, operace, plnit vaše požadavky, průzkumy, soutěže, loterie a recenze produktů nebo vám poskytují informace o členství. S těmito poskytovateli služeb můžeme sdílet vaše informace. ​SEVENCATS však vyžaduje, aby každý takový poskytovatel služeb třetí strany měl přístup k těmto informacím a používal je pouze podle pokynů ​SEVENCATS a nesdílel tyto informace s neoprávněnými třetími stranami.

Zaměstnanci společnosti iAM designer:

Naši zaměstnanci a autorizovaní konzultanti a/nebo smluvní partneři mohou mít přístup k informacím o členech v rámci běžného podnikání. Vyžadujeme, aby naši zaměstnanci a konzultanti nebo smluvní partneři měli přístup k těmto informacím a používali je pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování služeb, a aby tyto informace neposkytovali neoprávněným třetím stranám.

Ochrana:

Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že jejich zveřejnění je nezbytné k dodržení zákona, k vynucení nebo uplatnění našich podmínek používání a dalších zásad nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti ​SEVENCATS, našich zaměstnanců, našich členů nebo jiných osob. To zahrnuje sdílení informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení úvěrového rizika a za účelem vyšetřování nebo ochrany před porušením duševního vlastnictví. S výjimkou výše uvedených případů vás budeme kontaktovat, pokud budou vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami nebo použity k účelům, které jsou neslučitelné s účely, pro které byly původně shromážděny, a budete mít možnost se odhlásit, abyste zabránili sdílení těchto údajů.

Bezpečnost informací:

Informace o vašem účtu jsou chráněny heslem pro vaše soukromí a bezpečnost. Pokud přestanete sdílený počítač používat, chraňte se před neoprávněným přístupem k vašemu heslu a počítači odhlášením. Společnost SEVENCATS použije přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k vašim osobním údajům a jejich zveřejněním. Upozorňujeme však, že nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. V případě narušení bezpečnosti, které se týká osobních údajů nebo dat na našich serverech, přijmeme taková oznámení a další opatření, která mohou být vyžadována platnými právními předpisy. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich webových stránek, kontaktujte nás prosím na adrese info@​sevencats.cz.

Mezinárodní zákony o ochraně osobních údajů:

SEVENCATS se nachází v Evropské unii. Upozorňujeme, že pokud navštívíte naše stránky ze zemí mimo EU, veškeré vámi poskytnuté informace, včetně osobních údajů, a veškeré informace, které společnost iAM designer shromažďuje, ukládá nebo jinak zpracovává, nutně vedou k přenosu informací přes mezinárodní hranice do EU a z EU. Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a používáním našich stránek souhlasíte s přenosem a zpracováním vašich informací způsobem, který je v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů:

Společnost SEVENCATS může tyto zásady ochrany osobních údajů podle vlastního uvážení čas od času změnit. Používání informací, které nyní shromažďujeme, se řídí zásadami ochrany osobních údajů platnými v době, kdy jsou tyto informace používány. Pokud provedeme změny zásad ochrany osobních údajů, oznámíme vám to e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při registraci, nebo zveřejněním oznámení na webových stránkách, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností budou případně zveřejněny.

Spory:

Pokud se rozhodnete navštívit stránky SEVENCATS, vaše návštěva a případné spory o ochranu osobních údajů podléhají těmto Zásadám ochrany osobních údajů a našim Podmínkám používání, včetně omezení náhrady škody, rozhodčího řízení sporů a použití slovenského práva nebo práva EU.

Pokud naše stránky navštěvujete z Evropské unie, máte právo podat stížnost na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro další informace se obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2023.